785893
X-Quang
XQuang tổn thương xương đơn độc(03/01/2013)
+ Mô xương:
+ Chất căn bản: Mucopolysaccharit
+ Tế bào: tạo cốt bào, hủy cốt bào
+ Sợi Collagen
+ Chất khoáng
+ Cấu trúc xương:
+ Thân xương  (Diaphysis)  : vỏ xương, khoang  tủy
+ Hành xương  (Metaphysis)  : xương xốp, dưới sụn  tiếp hợp
+ Đầu xương  (Epiphysis)  : xương xốp
+ Màng xương  : lớp sợi, lớp tạo xương
+ Sụn : sụn  tiếp hợp, sụn khớp


+ XQ: phương tiện đánh giá bước đầu
+ Gợi ý cho chẩn đoán hình ảnh sâu hơn: CT,MRI
+ Trước hết, cần xác định 1 tổn thương xương là đơn độc: 
     - XQ, CT ngực, bụng, chậu
     - Lâm sàng
+ Loại trừ di căn.
+ Một số yếu  tố dịch tể quan trọng:  tuổi, giới tính, lâm sàng
Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây

BS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)