219022
 
Halo sign - hình ảnh và nguyên nhân(17/01/2013)
Trên CT, Halo sign ở phổi là vùng kính mờ mỏng bao quanh nốt phổi, do quá trình thâm nhiễm có hoặc không có xuất huyết.

Nguyên nhân của nốt phổi xuất huyết có Halo sign


Nguyên nhân của nốt phổi không xuất huyết có Halo sign


Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây

Bs. Phạm Thị Tường Minh
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)