230274
 
Khối choán chổ ở thận trên CT(27/01/2013)
1. Giải phẫu 
2. Hình ảnh bình thường
3. Khối choán chỗ ở thận: 
         Khối dạng nang
         Khối dạng đặc 
4. Giả u 

Giải phẫu học - Thận
  • Dạng hạt đậu ( C:10-12, N:5-6, TS:4cm)
  • Hai mặt : trước lồi , sau phẳng
  • Hai bờ : ngoài lồi , trong lõm, có khuyết
  • Xoang thận ở trung tâm
  • Chiều dài P < T
  • P thấp hơn T
  • 5 nhánh động mạch phân thùy
...
Xem chi tiết vui tải tập tin về tại đây


BS. Lâm Diễm Phương
BVCR - Khoa CĐHA
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)