466791
 
MDCT ở người cho thận sống(27/05/2014)
MDCT là phương tiện lựa chọn để đánh giá thận người cho sống trước phẫu thuật
Cung cấp thông tin giải phẫu chính xác: nhu mô thận, động mạch, tĩnh mạch, hệ thống góp 
Hiểu biết về kỹ thuật và những khó khăn của phẫu thuật viên  cần thiết cho Bs X quang đọc kết quả chính xác 
Kết quả chính xác tùy thuộc: trình độ, tập trung chi tiết, sự tận tâm trong phân tích hình ảnh 
Chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

BS. Nguyễn Đại Hùng Linh     
Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh     
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)