606577
 
Những bệnh lý cấp tính ở tá tràng trên MDCT(04/08/2014)
1. Giới thiệu
2. Bẩm sinh viêm
3. Nhiểm chấn thương 
4. Mạch máu
5. Khác
6. Kết luận

Giới thiệu
 Tá tràng:
  • Chiếm đoạn ngắn của đường tiêu hóa -> dễ bỏ sót
  • Cấu trúc quan trọng, phức tạp (nằm trong và ngoài PM)
  • Vị trí trung tâm, gần với nhiều tạng -> dễ bị tổn thương 
    • MDCT ưu thế hơn các phương tiện CĐHA khác trong đánh giá bệnh lý cấp tính tá tràng (thành tá tràng, mô xung quanh)

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây 

Bs. Nguyễn Thị Kim Yến
CĐHA - BVCR     

 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)