517798
 
Động mạch vùng chậu(02/07/2014)
Động mạch chậu chung
 

 • Kích thước
  • Dài # 4cm. ĐK #1cm
 • Đường đi
  • Chạy dọc theo bờ trong cơ psoas.
  • ĐM chậu chung phải chạy ngang qua tĩnh mạch chậu chung trái
 • Nhánh
  • Thường không
  • Đôi khi
   • nhánh đi vào cực dưới thận 
   • một số nhánh nhỏ đến các mô xung quanh, cơ psoas, niệu quản, và dây thần kinh vùng chậu
  • Nhánh tận (đối diện khớp thắt lưng cùng)
   • động mạch chậu ngoài
   • động mạch chậu trong

 
Động mạch chậu trong
  Đường đi
    + Chạy ra sau vào trong
  Kích thước
    + Dài 2,5-->3,5cm (1-->7cm). 
        Tỉ lệ nghịch động mạch chậu chung
  Nhánh
    + Phân nhánh trước
    + Phân nhánh sau 

 

 

Phân nhánh trước


Động mạch bàng quang trên 
 • Cung cấp máu 
  • Đáy bàng quang
  • Ống dẫn tinh 
  • Động mạch niệu quản 

 
Động mạch bàng quang dưới
 • Cung cấp máu
  • Đáy bàng quang
  • Tuyến tiền liệt 
  • Túi tinh
  • Niệu quản dưới
  • Ống dẫn tinh
  
Động mạch trực tràng giữa
 • Cung cấp máu
  • Trực tràng đoạn thấp
  • Túi tinh
  • Tuyến tiền liệt
  • Thành bàng quang
  
Động mạch tử cung
 • Cung cấp máu
  • Niệu quản
  • Âm đạo
  • Tử cung
  • Dây chằng rộng của tử cung
  • Dây chằng tròn tử cung
  • Các nhánh tận đi quanh co trong tử cung
 

Động mạch âm đạo
 • Cung cấp máu
  • Âm đạo
  • Đáy bàng quang
  • Trực tràng
 
Động mạch bịt
 • Bên trong khung chậu
  • Nhánh chậu
  • Nhánh bàng quang
  • Nhánh mu
 • Bên ngoài khung chậu
  • Nhánh cho cơ
  • Nhánh ổ cối
  • Nhánh chỏm xương đùi
 
Động mạch thẹn trong 
 • Cung cấp máu 
  • Cơ quan sinh dục bên ngoài
 

Động mạch mông dưới
 • Cung cấp máu
  • Các cơ của mông
  • Cơ đùi
 Phân nhánh sau
Động mạch chậu thắt lưng
 • Các nhánh
  • Nhánh thắt lưng
   • Nối với động mạch thắt lưng (L4-L5)
   • Cung cấp máu cho đám rối thần kinh cùng cụt.
  • Nhánh chậu
   • Nối với động mạch mông trên
 
Động mạch cùng bên
 • Các nhánh
  • Nhánh cùng bên trên
  • Nhánh cùng bên dưới
 
Động mạch mông trên
Nhánh lớn nhất của động mạch chậu trong
 • Các nhánh
  • Nhánh nông
   • Nối với động mạch mông dưới, nhánh sau của động mạch cùng bên
  • Nhánh sâu
   • Nhánh trên
   • Nhánh dưới
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tải tập tin tại đây
Bs Thi Văn Gừng      
Khoa CĐHA BV Chợ Rẫy


 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)