MRI
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MẠCH MÁU KHÔNG DÙNG THUỐC TƯƠNG PHẢN (26/02/2017)
NỘI DUNG 
 1. Đại cương
 2. Nguyên lý và kỹ thuật chụp
 3. Xảo ảnh và xử lý 
 4. Kết luận
1.ĐẠI CƯƠNG
 • Chỉ định khảo sát mạch máu ngày càng phổ biến
 • Các kỹ thuật: Siêu âm, CTA, MRA, DSA
 • CTA, MRA có tương phản: ít xâm lấn, MRA  an toàn hơn CTA (tia xạ, thuốc)
 • Nguy cơ tác dụng phụ thuốc tương phản
 • ->Phát triển MRA không dùng thuốc tương phản (NC-MRA)
MRA KHÔNG DÙNG THUỐC
 • Thuận lợi  
                          - Không thuốc, không tia xạ (tầm soát, theo dõi) (+++)
                          - Không ảnh hưởng Canxi thành mạch máu
                          - Mạch máu nhỏ, gần xương
 • Hạn chế
                          - Thời gian
                          - Xảo ảnh
                          - Trường khảo sát
(Ảnh hưởng xương trên CTA, MRA)

CÁC KỸ THUẬT NCE-MRA

(Satoru Morita, Radiographics 2011)
CHỈ ĐỊNH NC-MRA
 • Nguy cơ cao tác dụng phụ thuốc tương phản (dị ứng, NFS)
 • Kiểm tra, tầm soát người trẻ (tia xạ, dị ứng...) 
 • Theo dõi bệnh lý mạch máu
 • Ngấm vôi thành mạch nặng nề
2.NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT   
NGUYÊN LÝ
Nhiều kỹ thuật, giới thiệu hai kỹ thuật :
 1. TOF 2D, 3D (Chụp mạch máu Động mạch não, Động mạch cảnh). 
 2. Syngo NATIVE SPACE  (Chụp Động mạch chi)
KỸ THUẬT TOF
 • Proton máu không bảo hòa đi vào lát cắt có tín hiệu cao hơn so với các proton đứng yên khi được kích thích  

CHỤP MẠCH FSE CÓ GẮN ĐIỆN TIM 
(ECG-gated FSE MR Angiography)
 • Lấy hình ảnh tín hiệu cao mạch máu thì tâm trương trừ cho hình mất tín hiệu dòng chảy nhanh thì tâm thu
 • Chuỗi xung: FBI, Delta Flow, NATIVE SPACE, TRANCE 

(Satoru Morita, Radiographics 2011)

Bv.ChỢ rẫy
CN.Huỳnh Quang Nhật
PGS.TS. Lê Văn Phước
Bv. Chợ Rẫy

Chi tiết xin tải tại đây!Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)