MRI
Các cạm bẫy MRI khuyếch tán trong đánh giá U(01/02/2016)
Mở đầu
Hình ảnh khuếch tán (DWI) là một công cụ MRI hữu ích để phát hiện, xác định đặc điểm, phân giai đoạn u cũng như đánh giá đáp ứng điều trị. 
Minh họa một số cạm bẫy quan trọng trong sử dụng DWI để đánh giá u.
Kỹ thuật
DWI là đo chuyển động Brown của nước trong cơ thể và phản ảnh tình trạng môi trường tế bào. 
Để đạt được hình DWI, chuỗi xung GRE được đưa vào các hướng khác nhau, gây khử pha tăng tín hiệu theo hướng đã chọn, vì vậy làm mất tín hiệu; trong khi phân tử nước không có khả năng khuếch tán tự do, ít hoặc không có khử pha và không ảnh hưởng đến tín hiệu. 
Giá trị b là cường độ xung gradient nhạy khuếch tán. B=0, không khuếch tán. ADC thu được từ hình ảnh không và có khuếch tán

Ứng dụng của DWI trong đánh giá u
  • Phát hiện tổn thương
  • Xác định đặc điểm tổn thương
  • Đánh giá đáp ứng điều trị
Phát hiện tổn thương
  • U thường có có mật độ tế bào cao hơn mô xung quanh nên khuếch tán hạn chế hơn
  • Nhạy cao trong phát hiện di căn
  • DWI chính xác hơn MRI tiêm SPIO trong phát hiện di căn gan (Nasu et al.)

Chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

BS. CAO THIÊN TƯỢNG
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)