MRI
Tương quan Sắt MRI T2(12/09/2014)
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA FERRITIN HUYẾT THANH VÀ TÌNH TRẠNG Ứ SẮT Ở GAN, LÁCH VÀ TIM TRÊN BỆNH NHÂN ΒETA-THALASSEMIA THỂ NẶNG BẰNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ T2
Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá mối tương quan giữa nồng độ ferritin huyết thanh với tình trạng ứ đọng sắt ở gan, lách và tim ở các bệnh nhân β-Thalassemia thể nặng bằng kỹ thuật CHT-T2* 
Phương pháp nghiên cứu
  • Thiết kế NC: mô tả, cắt ngang. 
  • Địa điểm: Khoa CĐHA - Bv Chợ Rẫy. 
  • Thời gian: tháng 10/2013 đến tháng 1/2014.
  • Đối tượng NC: Các bệnh nhân β-Thalassemia thể nặng khảo sát CHT-T2* đánh giá ứ sắt tại Bv Chợ Rẫy. 
  • Thu thập, xử lý số liệu: khảo sát bằng máy 1.5T (Siemens), sử dụng cuộn cơ thể.
  • Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 


|


Xem chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

BSCKI. Nguyễn Hồ Thị Nga 
TS.BS Lê Văn Phước      
KTV. Bùi Văn Phẩm       
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)