MRI
Những tổn thương nội sọ chứa mỡ và cholesterol(08/03/2013)
Mục đích
  • Kể tên các tổn thƣơng chứa mỡ trong não 
  • Chẩn đoán phân biệt giữa các tổn thƣơng 
  • Nhận biết những bất thƣờng đi kèm và biến chứng của các tổn thương 
  • Nhận biết rằng nang bì và u thượng bì không giống nhau
Nang bì
  • Nang đơn thùy với thành là mô liên kết dày 
Bao gồm: 
    - Hỗn hợp các chất lipid, mảnh vụn cholesterol. 
    - Các thành phần phụ của da: lông, tuyến mô hôi, tuyến bả. 
    - Có thể chứa xƣơng và sụn
  • Hiếm
    – <0.5 % của các u nội sọ 
  • Triệu chứng lâm sàng
    – Nang bì không biến chứng:
 • Đau đầu (30%)
 • Động kinh (30%)
Nang bì, biến chứng
  • Vỡ:
   – Gây viêm màng não hóa học khi những giọt mỡ reo rắc trong khoang dưới nhện 
   – Những u càng lớn thì nguy cơ vỡ càng cao.
• Chuyển dạng:
   – Hiếm khi chuyển dạng ác tính thành ung thư tế bào vảy.
• Xoang bì
    – Có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Nang bì, đặc điểm hình ảnh
  • Khối chứa mỡ giới hạn rõ 
  • Vị trí
    – Phần lớn ở vùng yên/cạnh yên/ mũi trán 
    – Hố sau: thùy giun và não thất IV 
    – Có thể ở trong não thất bên, III, IV 
    – Cũng có thể ở cột sống và ổ mắt  
  • Nang bì vỡ
    – Mỡ gieo  rắc trong khoang dưới nhện và trong não thất  
  • Kích thước
    – Thay đổi 

Nang bì, đặc điểm CT
  • CT không tiêm thuốc cản quang
    – Điển hình
   • Khối dạng nang, giới hạn rõ, hình tròn hoặc dạng thùy 
   • Đậm độ thấp của mỡ
   • 20% có đóng vôi vỏ bao 
 • Vỡ, những giọt mỡ nằm trong các bể não, có thể tạo mức dịch mỡ trong não thất  
   – Không điển hình
 • Nang bì “đặc" : đậm độ cao trên CT
  • Nang bì trong xƣơng sọ/da đầu lan vào khoang tủy 
  • Vùng trán mũi: mào gà chẻ đôi, lỗ tịt lớn với đường thông giữa mũi và nội sọ. 
  • Không bắt thuốc cản quang

Nang bì, MRI
   – Khối đậm độ cao trên T1W. 
   – Tín hiệu không đồng nhất trên T2W 
   – Mất tín hiệu  trên GRE. 
   – Nang bì vỡ
 • Những giọt mỡ rất cao trên T1W
    – Xung FS giúp chẩn đoán xác định. 
    – Mức dịch mỡ trong nang, trong não thất  
   – Nang bì “đặc” vẫn  tăng tín hiệu trên T1W

Nang bì (mũi tên lớn bên (T)) và những giọt mỡ trong khoang dƣới nhện (mũi tên nhỏ, bên (P)

Nang bì, MRI có thuốc  tƣơng phản
• Không vỡ
– Không bắt thuốc
• Vỡ
– Có thể bắt thuốc màng não do viêm màng não hóa học 

Nang bì vỡ trên BN nữ 16 tuổi với rối loạn tâm thần
a. T1W+Gd: tổn thƣơng tín hiệu cao phía trƣớc lồi thể chai.
Tín hiệu của tổn thƣơng không thay đổi sau tiêm thuốc.
Cấu trúc tín hiệu thấp dạng đƣờng bên trong tổn thƣơng là tóc
Mức dịch mỡ trong sừng trán não thất bên hai bên
b. Giải phẫu đại thể: chất màu vàng của mỡ trong sừng trán não thất bên (T)Xem chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

Bs. Đào Thị Thùy Trang
Khoa chẩn đoán hình ảnh
BVCR


Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)