MRI
Hình ảnh cộng hưởng từ gan(17/01/2013)
Nội dung:
• Các chuỗi xung chụp cộng hưởng từ gan
• Các tổn thương gan thường gặp
Mục tiêu
• Loại bỏ ảnh giả do chuyển động
• Giảm thời gian thu thập dữ liệu

Xem chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

Bs. Phạm Thy Thiên
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)