Cộng hưởng từ Động học sàn chậu(08/01/2013)
Chuẩn bị bệnh nhân
+ Bệnh nhân uống thuốc xổ trước một ngày
+ Bệnh nhân đi tiểu trước khi chụp hình 15 phút
+ Bệnh nhân được giải thích kỹ về thủ thuật sẽ thực hiện
QUI TRÌNH THỰC HIỆN
+ BN NẰM NGHIÊNG TRÊN BÀN.
+ BƠM 20-50ml GEL VÀO ÂM ĐẠO.
+ RÚT FOLEY VÀ CHO BN MANG TẢ.
+ BƠM 150-180 ml GEL VÀO HẬU MÔN.Một số điểm cần đánh giá trên phim MRI động học sàn chậu
+ Góc hậu môn trực tràng qua các thì
+ Đường H
+ Đường M
+ Độ sa sàn chậu
+ Sa các cơ quan trong vùng chậu
+ Bất thường hình thái
+ Khả năng tống gel trong quá trình khảo sát
Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây.


 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)