MRI Tuyến yên(01/02/2013)
MRI TUYẾN YÊN
BS. CAO THIÊN TƯỢNG

Nang trong yên


Nang tuyến yên


Đóng vôi tuyến yên

....

Ở những người có nội tiết bình thường, tổn thương tuyến yên < 2mm, gần như luôn luôn là phát hiện tình cờ và không quan trọng. 
Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây

Bs. Cao Thiên Tượng
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)