Quá trình myelin hoá bình thường(05/05/2014)
Mục tiêu
- MRI là phương tiện hình ảnh tốt nhất để đánh giá sự trưởng thành myelin ở não người
- Kết hợp các chuỗi xung T1W và T2W để đánh giá cơ bản myelin hoá ở hệ thần kinh trung ương
- Hiểu biết quá trình myelin hoá bình thường trên MRI để chẩn đoán các bệnh lý trẻ em như loạn dưỡng chất trắng, giảm myelin hoá, chậm myelin hoá và các bệnh lý huỷ myelin mắc phải
  1. Chức năng và cấu trúc myelin
  2. Hình ảnh MRI myelin
  3. Tiến triển myelin hoá bình thường trên MRI
  4. Các vùng myelin hoá cuối cùng

Hình ảnh MRI của myelin
- Theo Barkovich, có hai nhóm phân tử nước đóng vai trò trực tiếp trong đặc điểm tín hiệu của myelin. Các nhóm này nằm ở trong bao myelin và ngoài bao myelin
- Myelin trưởng thành tăng tín hiệu so với chất xám trên T1W và giảm tín hiệu so với chất xám trên T2W
- Tăng trên T1W do tăng glycolipids chủ yếu là galactocerebroside và cholesterol trong màng myelin
- Giảm trên T2W do giảm hàm lượng nước
Tiến triển bình thường của myelin hoá
- Quy tắc tổng quát của myelin hoá bình thường theo Barkovich là bắt đầu myelin hoá vào tháng thứ 5 của thai và tiếp tục suốt đời.
- Myelin hoá bắt đầu với thần kinh sọ.
- Nói chung, myelin hoá tiến triển từ đáy lên đỉnh, từ sau ra trước và từ trung tâm ra ngoại biên
  • Thân não và tiểu não myelin hoá trước đại não
  • Hạch nền và đồi thị myelin hoá trước chất trắng
  • Chi sau bao trong trước chi trước
  • Lồi thể chai trước gối thể chai
  • Bó vành tia trung tâm trước vùng dưới vỏ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


Tóm lại
- Hiện nay, MRI là phương tiện tốt nhất để đánh giá không xâm lấn myelin và myelin hoá ở não trẻ em.  
- Cho phép chẩn đoán các bệnh lý giảm myelin hoá hoặc chậm phát triển myelin

Tài liệu tham khảo
Helen M. Branson, Normal Myelination A Practical Pictorial Review, Neuroimag Clin N Am 23 (2013) 183–195

Bs. Cao Thiên Tượng 

 
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)