785905
X-Quang
Hình ảnh gãy mệt cột sống(01/01/2014)

GÃY MỆT

  • Gãy mệt (stress, fatigue, insufficiency fracture) 
  • Do vi chấn thương lập lại, không nhận biết được 
    • Người trẻ: thường đậm độ khoáng xương bình thường 
    • Người già: thường giảm đậm độ khoáng xương
  • Ở cột sống: biểu hiện đau lưng có thể liên quan: thân sống, gian mấu khớp hay cuống sống 
  • Một số trường hợp gãy mệt từ xương cùng hay xương chậu có thể giống đau lưng thấp và có thể bỏ sót

CỘT SỐNG

THÂN SỐNG

Xquang
Đánh giá ban đầu khi nghi ngờ gãy ép thân sống: Xquang thẳng (trước sau), nghiêng
Đánh giá sự thẳng hàng, chiều cao thân sống
Tránh nhầm: Hình chêm nhẹ ở chỗ nối thắt lưng- cùng, “hình cung của thần ái tình” (Cupid’s bow)

Phân độ gãy cột sống 
- Theo Genant và cộng sự: Một thân sống nằm giữa T4 và L4 giảm hơn 20% chiều cao và giảm một vùng từ 10-20% chiều cao so với đốt kế cận được xem như gãy mệt.  Phân 4 độ:

+Độ 0: không giảm chiều cao thân sống
+Độ 1: giảm 20-25% chiều cao thân sống
+Độ 2: giảm 25-40% chiều cao thân sống
+Độ 3: giảm > 40% chiều cao thân song

Chi tiết vui long tải tập tin tại đây 


BS. NguyễnĐạiHùngLinh
KhoaChẩnĐoánHìnhẢnh
BệnhViệnChợRẫy
     

 

Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)