785939
X-Quang
Một số đặc điểm hình ảnh về các biến thể thường gặp cột sống(11/10/2013)
VÀI NÉT SƠ LƯỢC 
  • Cốt hóa cung trước C1 hoàn thiện: 1 tuổi 
  • Cốt hóa C1 (cung trước và sau): 7 tuổi 
  • Mỏm nha dính thân C2 thường 3 - 6 tuổi 
BIẾN THỂ HÌNH THÀNH (VARIANTS OF FORMATION)
  • Do sai sót hình thành của toàn bộ hay một phần thân sống trong quá trình phát triển
HEMIVERTEBRAE (ĐỐT SỐNG BÁN PHẦN
  • Nửa thân sống không phát triển do sai sót một bên hoàn toàn bởi trung tâm cốt hóa thời kỳ phôi thai. 

Đốt sống bán phần

ĐỐT SỐNG HÌNH CHÊM (WEDGE VERTEBRAE)
  • Đốt sống hình chêm do giảm sản nửa thân sống, nguyên nhân do sai sót một bên không hoàn toàn bởi trung tâm cốt hóa thời kỳ phôi thai. 
  • Khó phân biệt đốt sống bán phần và đốt sống hình chêm.

(Đốt sống hình chêm)

BIẾN THỂ PHÂN ĐOẠN (VARIANTS SEGMENTATION)
Khi sai sót tách ra của hai đốt sống kế tiếp
DÍNH ĐỐT SỐNG (BLOCK VERTEBRAE)
Thấy hai cuống sống một bên liên tục nhau, không thấy tách đĩa đệm.
Thường gặp cột sống cổ, mức C2-C3.
Có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, dính thành phần trước hoặc sau của thân sống, gây gù, ưỡn cột sống.

Dính đốt song

Xem chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

BS. Nguyễn Đại Hùng Linh 

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Bệnh Viện Chợ Rẫy 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)