785938
X-Quang
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH VÀ CẠM BẪY TRONG X QUANG BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN(30/05/2017)
GIỚI THIỆU

XQ bụng chiếm 8% BN đến khoa cấp cứu
XQ bụng cho cái nhìn tổng quát trong định vị ống tiêu hóa
CHỤP X QUANG XƯƠNG SƯỜN THẾ TIẾP TUYẾN(08/01/2017)
Là 1 tổn thương thường gặp trong chấn thương ngực
Gãy xương sườn từ 4 đến 10 là phổ biến nhất

Hình ảnh tổn thương bản sọ(18/01/2016)
 • Tổn thương bản sọ là ít gặp và phát hiện tình cờ 
 • Thường là không đặc hiệu và một ít là đặc trưng
 • Cần phân biệt biến thể bình thường
 • Hình ảnh tổn thương: 
  • Hủy xương, xơ xương hoặc hỗn hợp
  • Lan tỏa hoặc khu trú
  • Đơn độc hoặc nhiều ổ
 • Cần kết hợp dữ liệu lâm sàng: tuổi, giới,  tiền sử  (phẫu thuật, chấn thương, ung thư,..) 
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)