785931
CT Scanner
Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
Giới thiệu
 •  TRÊN TG: 
  • Ý tưởng Dual Energy CT đầu tiên: 1970s* 
  • Máy Dual Energy CT (DECT) đầu tiên - 2006
 •  VIỆT NAM: 2014 
 •  BV Chợ Rẫy: 12 – 2016 
  • Somatom Definition Edge (Siemens) 
  • Số ca chụp (cuối T12/2016 – T3/2017): - 500 ca

Xem nội dung chi tiết tại đây


CN. BÙI VĂN PHẨM
CN. ĐOÀN MẠNH CƯỜNG
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – BV CHỢ RẪY

Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)