785917
CT Scanner
HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
I. ĐẠI CƯƠNG

ĐỊNH NGHĨA

Thoát vị nội là sự di chuyển bất thường các tạng trong ổ bụng qua các khe hở tự nhiên/khiếm khuyết của phúc mạc hoặc mạc nối vào ổ bụng.

Phân loại thoát vị nội:
 • Theo vị trí (Ghahremani và Meyers)
 • Dựa vào lỗ thoát vị: khe tự nhiên; ngách/hố bất thường giữa phúc mạc và khoang sau phúc mạc; khe hở bất thường của mạc treo hoặc dây chằng phúc mạc
 • Chẩn đoán khó do lâm sàng và triệu chứng không đặc hiệu NHƯNG là cấp cứu ngoại khoa  --> Vai trò chẩn đoán xác định tiền phẫu là thật sự cần thiết --> CT đặc biệt MSCT có vai trò quan trọng
Phân loại thoát vị nội theo vị trí :


 1. Thoát vị cạnh tá tràng
 2. Thoát vị  mạc treo ruột non
 3. Thoát vị  mạc nối lớn
 4. Thoát vị túi mạc nối
 5. Thoát vị mạc treo đại tràng ngang 
 6. Thoát vị quanh mang tràng
 7. Thoát vị mạc treo đại tràng sigma
 8. Thoát vị dây chằng liềm
 9. Thoát vị vùng hố chậu
***Thoát vị Roux-en-Y

Bảng phân loại thoát vị nội dựa vào đặc điểm lỗ thoát vị :


Đặc điểm (túi) thoát vị

Hầu hết các trường hợp TV nội có dạng                        Túi thoát vị được bao bọc bởi gồm 1 lá 
hình túi (b), tuy nhiên không phải là tất cả.                         (a) hoặc 2 lá (b) phúc mạc
a.TV qua mạc treo ruột (dạng cửa sổ
b.TV trong mạc treo (dạng túi

II. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN TVN BẰNG MSCT:BƯỚC 1: 
PHÁT HIỆN DẤU QUAI RUỘT ĐÓNG

(http://www.radiologyassistant.nl/en/p4542eeacd78cf/closed-loop-obstruction-in-small-bowel-obstruction.html)

Có 2 điểm chuyển tiếp
Hình ảnh trực tiếp trên CT:  
-Quai ruột đóng giãn lớn, hình chữ U hoặc chữ C, chứa đầy dịch.
-Quai ruột đóng  trong thoát vị nội là một cấu trúc hình túi, bên trong là các quai ruột   --> rất có giá trị trong chẩn đoán TVN. 
-Mạch máu mạc treo giãn, kéo dài và hội tụ về chỗ tắc

Quai ruột hình chữ U và chữ C

Mạch máu mạc treo giãn, kéo dài và hội tụ về chỗ tắc
(http://www.radiologyassistant.nl/en/p4542eeacd78cf/closed-loop-obstruction-in-small-bowel-obstruction.html)

Cấu trúc hình túi chứa ruột non ở bên trong
(http://radiopaedia.org/cases/foramen-of-winslow-lesser-sac-internal-hernia)
(http://radiopaedia.org/cases/transmesenteric-internal-hernia)

Không phải tất cả các trường hợp TV nội đều có túi thoát vị.
--> Tìm các quai ruột có vị trí bất thường:
Các quai ruột non nằm giữa tử cung và trực tràng (TV qua d/c rộng)
(http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.254045035)


BƯỚC 2: 
NHẬN RA CỔ TÚI THOÁT VỊ

Chi tiết xin tải tại đây!

BS. NGUYỄN HOÀNG THẢO
 -BV CHỢ RẪY-


Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)