785936
CT Scanner
Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong chụp CT hai mức năng lượng(25/09/2017)
 • Cải thiện chất lượng hình ảnh VNC (Vitural non-contrast) 
 • Những lưu ý về mặt kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh
 • Các quy ước mặc định có trong các ứng dụng của CT hai mức năng lượng (DECT)
CÁC LOẠI HÌNH ẢNH CỦA DECT

Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
Giới thiệu
 • TRÊN TG: 
  • Ý tưởng Dual Energy CT đầu tiên: 1970s* 
  • Máy Dual Energy CT (DECT) đầu tiên - 2006
 • VIỆT NAM: 2014 
 • BV Chợ Rẫy: 12 – 2016 
  • Somatom Definition Edge (Siemens) 
  • Số ca chụp (cuối T12/2016 – T3/2017): - 500 ca
HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
Thoát vị nội là sự di chuyển bất thường các tạng trong ổ bụng
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)