DSA
Thông nối động mạch trong ngoài sọ nguy hiểm(24/09/2013)
Các thông nối nguy hiểm chủ yếu ở:
 • Vùng ổ mắt
 • Xoang hang
 • Tai giữa
 • Cổ trên
 • Lổ chẩm
Vùng ổ mắt
 • Chủ yếu thông nối qua đm mắt để đến ICA
 • Các nguồn từ:
  • Đm MNG (MMA) của đm hàm trong
  • Nhánh mí mắt và nhánh mũi – mắt của đm dưới ổ mắt thuộc đm hàm trong, thông nối với các nhánh tận của đm mắt
  • Đm thái dương nông: chạy thẳng ra mặt ngoài ổ mắt, thông nối với đm mí mắt và đm lệ


Thông nối ổ mắt của đm MNG (middle meningeal artery)
A. Thế thẳng, B. Thế nghiêng
 • Khi thuyên tắc đm MNG phải chụp chọn lọc cẩn thận để đánh giá khả năng thông nối với đm mắt qua rãnh ổ mắt trên

 Xem chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây

BS Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)