DSA
TUẦN HOÀN BÀNG HỆ NGOÀI GAN CẤP MÁU CHO HCC TRONG TACE(20/08/2017)
  • Giới thiệu
  • Các yếu tố gợi ý có tuần hoàn bàng hệ ngoài gan.
  • Tương quan giữa vị trí u và các tuần hoàn bàng hệ ngoài gan. 
  • Các tuần hoàn bàng hệ ngoài gan thường gặp.
  • Các biến chứng khi TACE các mạch máu bàng hệ
  • Kết luận
Giới thiệu
  • Nguồn máu cấp:
         - Nhu mô gan:  kép
         - HCC: chỉ xuất phát từ hệ động mạch.
  • Sự tăng sinh mạch HCC:
         - Thường: từ ĐM gan. 
         - Trong một số trường: từ các ĐM bàng hệ ngoài gan (ExCAs): tình trạng này được gọi là tuần hoàn bàng hệ ngoài gan cấp máu cho HCC. 

NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (07/02/2016)
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA 
       ( PORTAL VEIN EMBOLIZATION )

Thông nối động mạch trong ngoài sọ nguy hiểm(24/09/2013)
Các thông nối nguy hiểm chủ yếu ở:
Vùng ổ mắt
Xoang hang
Tai giữa
Cổ trên
Lổ chẩm
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)