785892
 
Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong chụp CT hai mức năng lượng(25/09/2017)
  • Cải thiện chất lượng hình ảnh VNC (Vitural non-contrast) 
  • Những lưu ý về mặt kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh
  • Các quy ước mặc định có trong các ứng dụng của CT hai mức năng lượng (DECT)
CÁC LOẠI HÌNH ẢNH CỦA DECT
3. Ảnh hỗn hợp: Là trọng số trung bình của hình CT gốc. 

X = W.XThấp+(1-W).Xcao

                                                     X:  Là giá trị CT của ảnh hỗn hợp
                            W:  Phối ghép DE của giao thức chụp
             Xcao & XThấp: Là giá trị CT của ảnh năng lượng cao và thấp4. HÌnh ảnh lớp phủ I-ốt: là hình ảnh hiển thị tăng cường I-ốt trên ảnh hỗn hợp bằng các đơn vị HU

5. HÌnh ảnh hợp nhất: Là sự kết hợp hai loại ảnh của hai bộ dữ liệu khác nhau có sẵn sau khi tiền xử lý


ẢNH VNC (Virtual non-contrast) (ảnh ảo không thuốc tương phản)
*Ưu điểm: 
 - Giúp làm giảm khoảng 35% liều xạ qua việc không quét thì PL
 - Giúp phát hiện máu cấp tính với sự hiện diện của I-ốt ngoại bào ở não
 - Cho phép định lượng được hàm lượng I-ốt
 - Phân loại được đặc tính của u thận
*Lưu ý:
Có sự khác biệt HU giữa ảnh VNC và ảnh thật (±10HU)
Hình ảnh VNC có thể không phù hợp với mô tả đặc tính của tổn thương trong trường hợp có hoặc không có mỡ liên quan đến vấn đề lâm sàng
ROI (d>=10mm)
Không dùng VNC cho hình ảnh tim mà không đặt cổng hoặc kích hoạt điện tâm đồ

ẢNH CHỤP THỰC TẾ VNC

   Xảy ra tại những bộ phận chuyển động 
  Chuyển động sẽ làm giảm chất lượng hình ảnh

CÁCH KHẮC PHỤC
  *DE Protocol (SIEMENS)
        + DE (Dual energy): thay đổi điện áp giữa hai lần quét tách biệt nhau
        + TBED (TwinBeam Dual Energy): là phương pháp chụp gồm bộ lọc Au và Sn 


  *Nguyên lý: tại một Voxel cần phải trải qua hai lần quét (Dual Energy)
     -> Đối với những bộ phận chụp như ngực, bụng, chụp theo huyết động học. Ta nên chọn phương pháp TBED
 
ỨNG DỤNG BONE MARROW
(Đánh giá tủy xương)
*Thuật toán DE sẽ phân tích vật chất thành: Calcium, tủy vàng và tủy đỏ
*VNCa (Virtual non-calcium) và color map: làm nổi bật nên sự phù xương

Chi tiết xin tải tại đây!
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)