Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp(20/10/2016)
 Mở đầu
 • MRI cơ xương khớp trong nhiều trường hợp cần khử tín hiệu mỡ
 • Khữ mỡ làm tăng tương phản giữa mô bình thường và bệnh lý trên các chuỗi xung nhạy dịch (vd, đánh giá sụn khớp, sụn chêm, tủy xương) hoặc trên hình T1W sau tiêm
 • Khữ mỡ cũng giúp đánh giá lượng mỡ trong tổn thương (u…)

SPIR (Spectral Presaturation with Inversion Recovery)
SPAIR (Spectral Presaturation Attenuated Inversion Recovery)

Ưu và khuyết điểm của các kỹ thuật xóa mỡ trong MRI cơ xương khớp

*Phụ thuộc vào chuỗi xung
+Có ưu và khuyết điểm ở cả hai loại từ trường cao và thấp

Vài nét lịch sử

 • Năm 1984, Dixon đăng bài báo đầu tiên về kỹ thuật hình ảnh phổ đơn giản để tách mỡ và nước. 
 • Kỹ thuật này thu được hai hình tách biệt bằng chuỗi xung spin echo cải tiến, tạo ra hình chỉ mỡ và hình chỉ nước được gọi là kỹ thuật Dixon 2 điểm
 • Hiện nay, nhờ tiến bộ về kỹ thuật, đã phát triển các kỹ thuật Dixon 3 điểm và nhiều điểm

Kỹ thuật Dixon Nguyên lý

 • Mỗi voxel mã hóa tín hiệu theo chu kỳ giữa proton mỡ và nước trong khi thu thập, đánh giá tín hiệu mỡ và nước khi hậu xử lý.
 • Khác với các kỹ thuật xóa mỡ khác, tín hiệu xóa mỡ trong Dixon có được từ hậu xử lý
 • Kỹ thuật Dixon áp dụng cho cả GRE và SE
 • Sử dụng hai hoặc nhiều thời gian echo
 • Sử dụng 2 thời gian echo
Dixon 2 điểm 

 • Thời gian echo khi nước và mỡ cùng pha -> tín hiệu cùng pha (SIP) và khi nước và mỡ ngược pha -> tín hiệu ngược pha (SOP)
 • W = (SIP + SOP)/2
 • F = (SIP-SOP)/2Dixon cải tiến (dixon 3 điểm)

 • Được Glover và Schneider đề xuất bằng cách thêm một hình thứ ba để bù cho độ nhạy của từ trường B0 của phương pháp Dixon hai điểm ban đầu. 
 • Sử dụng 3 pha khác nhau là 0, 𝜋 và -𝜋 giữa tín hiệu mỡ và nước
 • Sau đó Glover mở rộng  phương pháp 3 điểm thành 4 điểm với các pha 0, 𝜋,2𝜋 và 3𝜋. 
 • Kỹ thuật 3 và 4 điểm có ưu điểm hơn về tính không đồng nhất của từ trường nhưng thời gian khảo sát dài hơn và SNR thấp hơn


4 hình sau khi hậu xử lý được tái tạo tự động

Khoa CĐHA-BVCR


 Dixon Ưu điểm

 • Xóa mỡ hoàn toàn và đồng nhất
 • Chỉ một lần đo, có cả hình xóa mỡ và không xóa mỡ
 • Định lượng mỡ

Xóa mỡ đồng nhất

 • Do không ảnh hưởng đến tính không đồng nhất của từ trường khu vực
 • SNR cao hơn STIR
 • Xóa mỡ đặc hiệu so với STIR
 • Xóa mỡ sau tiêm Gd

So sánh về độ nhạy từ

Bs.Cao Thiên TượngChi tiết xin tải tại đây

 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)