Hình ảnh dò động-tĩnh mạch màng cứng tủy(20/11/2012)
Động-tĩnh mạch màng cứng tủy là dị dạng mạch máu cột sống hiếm gặp Phân loại
-Có shunt: AVM, AVF
-Không có shunt: dãn mao mạch (capillary telengiectasia), dị dạng hang (cavernous malformation)
 Dò động tĩnh mạch màng cứng thường gặp nhất trong các dị dạng mạch máu, chiếm 50-85%
 Chẩn đoán trễ do lâm sàng không đặc hiệu
 Hình ảnh học đóng vai trò chính trong chẩn đoán và điều trị. Bác sĩ X quang là người đưa ra chẩn đoán dựa vào MRI
 Cần có hiểu biết về chiến lược tạo ảnh để:
-Nhận diện AVF
-Xác định vị trí dò để hướng dẫn chụp mạch chọn lọc và can thiệp
 Xem thông tin chi tiết vui lòng tải về tập tin tại đây
Bs. Cao Thiên Tượng
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)