Hình ảnh buồng trứng xoắn(02/01/2013)
Xoắn buồng trứng là xoắn buồng trứng và dây chằng treo buồng trứng, có thể tổn hại nguồn cung cấp máu 
  + Xoắn phần phụ bao gồm xoắn buồng trứng hoặc và vòi trứng. 
  + Trên 67% xoắn phần phụ là xoắn cả buồng trứng và vòi trứng. 


Xoắn buồng trứng đứng thứ 5 trong phẫu thuật cấp cứu phụ khoa, chiếm 2-3% 
Đặc điểm hình ảnh khác nhau và triệu chứng không đặc hiệu dẫn đến chẩn đoán trễ 
Phát hiện sớm và phục hồi nguồn cấp máu rất quan trọng để bảo tồn buồng trứng 
Chú ý và nghi ngờ cao đến bệnh giúp can thiệp kịp thời 
Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây

BS. Đào Thị Thùy Trang
 
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)