Vai trò của CĐHA trong đánh giá UTV trước điều trị (03/01/2013)
Ung thƣ vú Phổ biến và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ các nƣớc công nghiệp
Nguyên cứu ung  thƣ thế giới vào 1998 thì ung  thƣ vú đứng đầu, chiếm 21% trong tổng số các loại ung  thƣ ở phụ nữ trên toàn thế giới và tần suất ung  thƣ vú ở phụ nữ là 67,48 (trên 100 000 dân) 


Việt nam, năm 1998 ở nữ giới, ung  thƣ vú có tần suất cao nhất ở Hà nội là 20,3 (trên 100 000 dân) và cao thứ hai ở Hồ Chí Minh là 16 (trên 100 000 dân).
Một điều quan trọng -> Phát hiện sớm, đánh giá giai đoạn -> Cải thiện đáng kể tiên lƣợng bệnh.
Chẩn đoán hình ảnh  là rất quan trọng nhằm  tầm soát phát hiện ra khối u ở giai đoạn sớm, đánh giá giai đoạn u, theo dõi sau điều trị 
Xem chi tiết vui lòng tải tập tin về tại đây 

BS. Lê Văn Dũng
 
 
 
Họ tên: *
Địa chỉ Email:
Tiêu đề:
Nội dung: *
Mã xác nhận   Nhập dãy số bên dưới
(Lưu ý: Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc nhập)