530980
 HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
 Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp(20/10/2016)
 KỸ THUẬT CHỤP CT ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI(14/08/2016)
 CAN THIỆP GIẢM ĐAU TRONG UNG THƯ(15/07/2016)
 NHỮNG BỆNH LÝ CẤP TÍNH Ở TÁ TRÀNG TRÊN MDCT(07/06/2016)
 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quị thiếu máu não cấp
 Đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ(MRI) 3 tesla tại BV Chợ Rẫy
 HÌnh ảnh sau phẩu thuật dây chằng khớp gối
 Bệnh não chuyển hóa mắc phải và nhiểm độc: hình ảnh MRI
 
CT Scanner
HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
Thoát vị nội là sự di chuyển
KỸ THUẬT CHỤP CT ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI(14/08/2016)
 
 
X-Quang
Hình ảnh tổn thương bản sọ(18/01/2016)
  • Tổn thương bản sọ là ít gặp và phát hiện tình cờ 
  • Thường là khô
Hình ảnh XQuang tổn thương xương đơn độc(17/01/2014)
 
 
MRI
Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp(20/10/2016)
Ứng dụng kỹ thuật Dixon trong MRI cơ xương khớp
AN TOÀN MRI(05/05/2016)
 
 
DSA
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (07/02/2016)
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA 
Thông nối động mạch trong ngoài sọ nguy hiểm(24/09/2013)