405877
 Chúc mừng năm mới(08/02/2016)
 NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (PORTAL VEIN EMBOLIZATION)(07/02/2016)
 CT ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI(05/02/2016)
 Các cạm bẫy MRI khuyếch tán trong đánh giá U(01/02/2016)
 Hình ảnh tổn thương bản sọ(18/01/2016)
 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quị thiếu máu não cấp
 Đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ(MRI) 3 tesla tại BV Chợ Rẫy
 HÌnh ảnh sau phẩu thuật dây chằng khớp gối
 Bệnh não chuyển hóa mắc phải và nhiểm độc: hình ảnh MRI
Index and length must refer to a location within the string. Parameter name: lengthKhông load được data!