627515
 Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong chụp CT hai mức năng lượng(25/09/2017)
 TUẦN HOÀN BÀNG HỆ NGOÀI GAN CẤP MÁU CHO HCC TRONG TACE(20/08/2017)
 Chẩn đoán tổn thương khu trú thân não tăng tín hiệu trên T2W(19/07/2017)
 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH VÀ CẠM BẪY TRONG X QUANG BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN(30/05/2017)
 Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quị thiếu máu não cấp
 Đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ(MRI) 3 tesla tại BV Chợ Rẫy
 HÌnh ảnh sau phẩu thuật dây chằng khớp gối
 Bệnh não chuyển hóa mắc phải và nhiểm độc: hình ảnh MRI
 
CT Scanner
Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong chụp CT hai mức năng lượng(25/09/2017)
  • Cải thiện chất lượng hình ảnh VNC (Vitural non-contrast) 
  • Những lưu ý về mặt kỹ thuật
Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
 
 
X-Quang
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH VÀ CẠM BẪY TRONG X QUANG BỤNG KHÔNG SỬA SOẠN(30/05/2017)
GIỚI THIỆU

CHỤP X QUANG XƯƠNG SƯỜN THẾ TIẾP TUYẾN(08/01/2017)
 
 
MRI
Chẩn đoán tổn thương khu trú thân não tăng tín hiệu trên T2W(19/07/2017)
Thân não
  • Gồm não trung gian, não giữa, cầu não và hành não
  • Chịu trách nhiệm về c
KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG MẠCH CẢNH CÓ THUỐC TƯƠNG PHẢN TỪ.(28/03/2017)
 
 
DSA
TUẦN HOÀN BÀNG HỆ NGOÀI GAN CẤP MÁU CHO HCC TRONG TACE(20/08/2017)
  • Giới thiệu
  • Các yếu tố gợi ý có tuần hoàn bàng hệ ngoài gan.
  • Tương quan giữa vị trí u và các tu
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (07/02/2016)