452739
 KỸ THUẬT ĐÁNH DẤU SPIN ĐỘNG MẠCH(15/05/2016)
 AN TOÀN MRI(05/05/2016)
 DI CĂN SỌ NÃO(11/04/2016)
 Giả xuất huyết dưới nhện Cạm bẫy hình ảnh trên CT(02/04/2016)
 NHỮNG TỔN THƯƠNG KHÔNG TÂN SINH SAU PHÚC MẠC(17/03/2016)
 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quị thiếu máu não cấp
 Đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ(MRI) 3 tesla tại BV Chợ Rẫy
 HÌnh ảnh sau phẩu thuật dây chằng khớp gối
 Bệnh não chuyển hóa mắc phải và nhiểm độc: hình ảnh MRI
 
CT Scanner
Giả xuất huyết dưới nhện Cạm bẫy hình ảnh trên CT(02/04/2016)
Giả xuất huyết dưới nhện 
NHỮNG TỔN THƯƠNG KHÔNG TÂN SINH SAU PHÚC MẠC(17/03/2016)
 
 
X-Quang
Hình ảnh tổn thương bản sọ(18/01/2016)
  • Tổn thương bản sọ là ít gặp và phát hiện tình cờ 
  • Thường là khô
Hình ảnh XQuang tổn thương xương đơn độc(17/01/2014)
 
 
MRI
KỸ THUẬT ĐÁNH DẤU SPIN ĐỘNG MẠCH(15/05/2016)
 KỸ THUẬT ĐÁNH DẤU SPIN ĐỘNG MẠCH
AN TOÀN MRI(05/05/2016)
 
 
DSA
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (PORTAL VEIN EMBOLIZATION)(07/02/2016)
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA