576997
 Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
 KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG MẠCH CẢNH CÓ THUỐC TƯƠNG PHẢN TỪ.(28/03/2017)
 CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MẠCH MÁU KHÔNG DÙNG THUỐC TƯƠNG PHẢN (26/02/2017)
 CHỤP X QUANG XƯƠNG SƯỜN THẾ TIẾP TUYẾN(08/01/2017)
 HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quị thiếu máu não cấp
 Đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ(MRI) 3 tesla tại BV Chợ Rẫy
 HÌnh ảnh sau phẩu thuật dây chằng khớp gối
 Bệnh não chuyển hóa mắc phải và nhiểm độc: hình ảnh MRI
 
CT Scanner
Những kỹ thuật mới trên máy CT hai mức năng lượng(07/05/2017)
Giới thiệu
  • TRÊN TG: 
    • Ý tưởng Dual Energy CT đầu tiên: 1970s* 
HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH THOÁT VỊ NỘI TRONG Ổ BỤNG(12/11/2016)
 
 
X-Quang
CHỤP X QUANG XƯƠNG SƯỜN THẾ TIẾP TUYẾN(08/01/2017)
Là 1 tổn thương thường gặp trong chấn thương ngực
<
Hình ảnh tổn thương bản sọ(18/01/2016)
 
 
MRI
KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG MẠCH CẢNH CÓ THUỐC TƯƠNG PHẢN TỪ.(28/03/2017)
KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG MẠCH CẢNH CÓ
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MẠCH MÁU KHÔNG DÙNG THUỐC TƯƠNG PHẢN (26/02/2017)
 
 
DSA
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA (07/02/2016)
NÚT TĨNH MẠCH CỬA XUYÊN GAN QUA DA <
Thông nối động mạch trong ngoài sọ nguy hiểm(24/09/2013)